Γάμος Νίκος & Βασιλική

  • Νίκος και Βασιλική

Η φωτογραφία είναι το ποίημα της πραγματικότητας, εσύ είσαι το ποίημα της ζωής μου!