Γάμος Βασίλης & Μαρία

  • Βασίλης και Μαρία

Μια ματιά σου δεν χρειάζεται να εξηγείται με λέξεις, το ίδιο και η φωτογραφία!