Η βάπτιση της Σταυριάννας

  • Η Βάπτιση της Σταυριάνας

Ο Παράδεισος πρέπει να είναι πολύ μικρός…γιατί τον βλέπω στα μάτια ενός παιδιού!